A- A A+

Po czerwcowej sesji Rady Gminy - przegłosowano absolutorium i nową nazwę ulicy 22 Lipca

Rada Gminy Mszana na ostatniej sesji, 29 czerwca, zatwierdziła sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2016 rok oraz udzieliła absolutorium wójtowi. Podjęto także uchwałę ws. zmiany nazwy ulicy w Mszanie i wręczono Nagrodę Wójta za osiągnięte wyniki sportowe.


Absolutorium Rada udzieliła na wniosek Komisji Rewizyjnej, wysłany 11 maja 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Opinia RIO o wniosku była pozytywna. Projekt uchwały absolutoryjnej został także pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Na sesji „za” udzieleniem absolutorium opowiedziało się 11 radnych, 3 było „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”.


Po głosowaniu wójt podziękował wszystkim radnym, stwierdzając, że to miła chwila dla samorządowca, gdy zostanie doceniony. Przypomniał, że z powodu zwrotów do JSW i GDDKiA Gmina musiała zrewidować plan rozwoju i niektóre inwestycje zostały wstrzymane, trzeba jednak iść naprzód i realizować kolejne trudne budżety. - Słyszałem opinie wielu samorządowców, iż nasza gmina bardzo dobrze poradziła sobie w tak trudnej sytuacji. Teraz inne samorządy stoją przed podobnym problemem - powiedział. Zwrócił również uwagę, że gdyby nie jedna z jego pierwszych decyzji na koniec 2010 roku o tym, by nie budować nowego przedszkola w Mszanie za 10 milionów złotych, a rozbudować istniejące, gdzie także znalazły się 4 oddziały, w momencie decyzji o zwrotach Gmina byłaby w katastrofalnej sytuacji. - Nie miałem pieniędzy na zwroty schowanych w skarpecie, ale mając na uwadze, że toczą się te postępowania, racjonalizowałem budżet, dzięki czemu było z czego zwracać - powiedział.


Rada Gminy pochyliła się też nad nową nazwą dla ulicy "22 Lipca" w Mszanie. Konieczność zmiany nazwy była podyktowana przepisami ustawy „dekomunizacyjnej”. Było trochę zamieszania z wybraniem nowej nazwy. W pierwszej połowie czerwca Urząd Gminy wysłał do mieszkańców informację w tej sprawie wraz z prośbą o przekazywanie propozycji nowej nazwy. Jednak do 20 czerwca nie wpłynęła żadna pisemna propozycja od mieszkańców. Na swoim posiedzeniu dnia 20 czerwca Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego po dyskusji przegłosowała propozycję nazwy – ulica „Szyby Zachodnie” i taki projekt uchwały został przygotowany.
Jednak już przed sesją były telefony do urzędu, a na sesji również radni zwracali uwagę, że zaproponowana nazwa nie podoba się mieszkańcom. Ci informowali wójta i radnych, że woleliby mieszkać przy ul. Romantycznej lub Stawowej. Na sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za nazwą „Stawowa” i taką uchwałę przyjęli. Dodajmy, że zmiana nazwy ulicy w związku z ustawą dekomunizacyjną nie pociągnie konieczności wymiany przez mieszkańców dowodów.


Na sesji Nagrodę Wójta Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe odebrała Klaudia Mitko, 20-letnia mieszkanka Mszany, która od 3 lat trenuje widowiskową i trudną dyscyplinę sportu jiu-jitsu. Klaudia otrzymała Nagrodę Wójta za wywalczony 28 stycznia br. złoty medal w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Jiu-Jitsu (kategoria wagowa – 70 kg) oraz za tytułu Wicemistrzyni Świata na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Jiu-Jitsu, które odbyły się 17 marca 2017 r. Nagrodę wręczyli Wójt Mirosław Szymanek i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaperczak. Wójt pogratulował laureatce sukcesów i podziękował za promowanie Gminy Mszana.


Na posiedzeniu gościli również przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa, którzy przedstawili Radzie Gminy informacje na temat Projektu „INVARO” realizowanego na terenie Gminy Mszana, mającego na celu ochronę bioróżnorodności ekosystemów roślinnych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, do lutego 2019 roku, terenem badawczym są Gminy Mszana i Orłowa w Czechach. Dla gminy udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu, między innymi z użyciem dronów naukowcy będą poszukiwać i inwentaryzować skupiska roślin inwazyjnych, do których należą przede wszystkim barszcze kaukaskie (m.in. barszcz Sosnowskiego), ale także rdestowce czy nawłoć kanadyjska.

Celem projektu jest inwentaryzacja, a następnie opracowanie planu działania dla samorządów, jak zapobiegać inwazyjności tych gatunków. Prowadzone będą szkolenia dla gmin, opracowana strategia postępowania i wydane publikacje na ten temat. Prawdopodobnie w najbliższych latach wszystkie państwa Unii Europejskiej będą musiały mieć zinwentaryzowane gatunki inwazyjne na swoim terenie i opracowaną strategię ich zwalczania.

 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok;
- dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mszana instrumentem płatniczym (Gmina wejdzie w pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju i wprowadzi możliwości używania nowoczesnych instrumentów płatniczych (kart płatniczych i telefonów). Do programu pilotażowego wchodzi ok. 500 samorządów w Polsce. Jedynym kosztem Gminy będzie zakup oprogramowania za 3,4 tys. złotych, terminal zostanie udostępniony za darmo. Projekt potrwa 3 lata).
- udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych (w bieżącym roku Gmina chce dokonać zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek OSP, przy współudziale środków finansowych z MSWiA. Do ich uzyskania potrzeba jednak wskazać również własne źródło finansowania. W budżecie Gminy na 2017 rok na dotacje dla OSP przeznaczono kwotę 10 tys. złotych. Zatwierdzone na sesji uchwały przyznają dotacje na trzy jednostki OSP, według ustaleń
z jednostkami: po 3.350,00 zł dla OSP w Mszanie i Połomi oraz 3.300,00 zł dla OSP Gogołowa).
- nadania statutu Szkole Podstawowej w Gogołowej.

 

  • sesja_rady_gminy_01
  • sesja_rady_gminy_02
  • sesja_rady_gminy_03
  • sesja_rady_gminy_05

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek