A- A A+

Dzisiaj odbyło się walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej

Dzisiaj odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Mszanie.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności za 2017 rok przez przewodniczącego spółki Łukasza Murę oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ireneusza Fyrlę, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.


Gminna Spółka Wodna w Mszanie obejmuje swoim zasięgiem sołectwa Połomia i Gogołowa (bez sołectwa Mszana). W Połomi jest do utrzymania 17,8 km rowów, w Gogołowej - 6 km.
W 2017 roku w obu sołectwach przeprowadzono prace polegające na koserwacji rowów oraz konserwacji drenowania za kwotę 67,5 tys. zł, co stanowiło wykonanie budżetu na poziomie 160 %. Dochody spółki pochodziły z:
- dotacja województwa - 8 tys. zł
- składki członkowskie - 11,8 tys. zł
- dotacja z Urzędu Gminy - 15 tys. zł
- umowa z Powiatowym Zarządem Dróg - 3,5 tys. zł
- środki pozostałe z roku 2016 - 881 zł
- ugoda w ramach szkód górniczych - 29,8 tys. zł.


Niestety, w porównaniu do roku wcześniejszego, w 2017 r. spadła nieco ściągalność składek od mieszkańców. W Połomi zakładano zebranie 14,9 tys. zł, zrealizowano - 8,1 tys. zł. Ściągalność wyniosła 55%. W Gogołowej planowano 4,4 tys. zł, zebrano - 3,6 tys. zł co i tak stanowi bardzo dobry wynik - 81,9 %. W roku 2016 w obu sołectwach wyniki były o kilka procent wyższe.


Plan działań na 2018 rok przedstawił kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Melioracyjnych Zygmunt Migas. W Połomi prace konserwatorskie obejmą 1400 metrów rowów, na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 21,5 tys. złotych. W Gogołowej w planach jest konserwacja 1500 metrów rowów za kwotę 23 tys. zł. Gmina przekazała spółce także w tym roku 15 tys. złotych, wystąpiono również o dotację do województwa w kwocie 5 tys. zł, pozostało 1617 zł środków z roku ubiegłego, ma być także podpisana umowa z PZD na czyszczenie wylotu rowu w Gogołowej. Spółka złożyła również dwa wnioski do kopalń Jastrzębie i Borynia o odszkodowanie za szkody górnicze na rowach w Gogołowej.


Po przegłosowaniu absolutorium gratulacje i podziękowania za trudną, społeczną pracę bez wynagrodzenia złożył delegatom wójt Mirosław Szymanek.

  • gsw_2018_02
  • gsw_2018_03
  • gsw_2018_04

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek