A- A A+

Informacja o sesji Rady Gminy Mszana - odbędzie się 25 czerwca 2018 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994) zwołuję  sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Mszana dnia 28.05.2018 r.
5. Interpelacje.
6. Wręczenie Nagrody Wójta Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe.
7. Sprawozdanie z prac Komisji.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2017 rok.
9. Informacja o umorzeniach, odroczeniach, rozłożeniu na raty i zwolnieniach podatkowych w Gminie.
10. Absolutorium dla Wójta Gminy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:  
    a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026,
    b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok,
    c/ nadania pośmiertnie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mszana”.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Mszana
/-/ mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek