Gospodarka

Na terenie Gminy Mszana zarejestrowanych jest ponad 360 przedsiębiorstw i firm. 35 procent z nich działa w branży budowlanej, 19 procent w dziedzinie mechanika pojazdowa i lakiernictwo, 18 procent w handlu i gastronomii, a 28 procent to inne branże (m.in. transport, stolarstwo, usługi, ślusarstwo, tapicerstwo).

Zadaniem władz samorządowych jest stwarzanie takich warunków, aby chcieli u nas prowadzić działalność kolejni inwestorzy. Po stronie Gminy stoi znakomite położenie geograficzne i układ drogowy, z autostradą A1, węzłem autostradowym "Mszana" na ulicy Wodzisławskiej oraz planami budowy Drogi Głównej Południowej, która docelowo ma połączyć Pszczynę z Raciborzem, stając się obwodnicą wielu miast i zbiegając się z węzłem autostradowym.

Na terenie tak zwanych Szybów Zachodnich w Mszanie działa strefa gospodarcza, do której zapraszamy kolejnych inwestorów.

 

Gmina wraz z Cechem Rzemieślników w Wodzisławiu Śląskim od lat honoruje aktywnych przedsiębiorców, nadając wyróżniającym się firmom, od lat działającym na lokalnym rynku, tytuł Lidera Przedsiębiorczości. Ma to na celu wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki poprzez ich promocję i poprawę wizerunku.