A- A A+

Mszana najbardziej przyjazną rodzinie gminą w województwie śląskim

Gmina Mszana zajęła I miejsce w konkursie "GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2017” zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

1 grudnia wójt Mirosław Szymanek wziął udział w konferencji pn. "Rodzina jest najważniejsza", na której odebrał statuetkę dla najbardziej przyjaznej rodzinie gminy na Śląsku. W Katowicach doceniono nas za najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Drugie miejsce zajęło miasto Czeladź, a trzecie Zabrze.

Mimo sytuacji ze zwrotami środków z budżetu, spowodowanymi decyzjami dotyczącymi lat 2003-2010, władze samorządowe nie załamały rąk, a mając na uwadze, że rodzina jest najważniejszą komórką społeczeństwa, prowadziły i prowadzą politykę mającą na celu wsparcie zarówno najmłodszych, jak i seniorów, integrację osób niepełnosprawnych oraz wsparcie młodych rodzin.


Czym Gmina Mszana wyróżnia się na tle innych samorządów na Śląsku?

 • Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich przyznajemy stypendia dla uczniów i studentów za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. W latach 2015-2017 przyznano 356 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę ok. 32 tys. zł, 31 stypendiów za osiągnięcia sportowe na kwotę ok. 2,4 tys. zł. Powyższe stypendia przeznaczone były dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w latach 2015-2017 przyznano 108 stypendiów na kwotę ok. 72 tys. zł dla studentów za bardzo dobre wyniki w nauce.
  W latach 2015-2017 czterokrotnie przyznano nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe na kwotę 7 tys. zł.
 • Inwestujemy w infrastrukturę przyjazną rodzinom. W 2015 roku w miejscu zarośniętych, podmokłych nieużytków w samym centrum Mszany powstał piękny Park Aktywnej Rekreacji. Przybyły nam też dwa nowe place zabaw, kilka siłowni zewnętrznych i linarium. Na rozbudowę infrastruktury odpowiadającej potrzebom rodzin przeznaczono kwotę ok. 2 mln zł (1.561.000 zł pozyskano ze środków Unii Europejskiej, ok. 65.000 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego, pozostała suma z budżetu Gminy Mszana).
 • Mimo skomplikowanej sytuacji ze wskaźnikami budżetowymi, w latach 2016-2017, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, utworzono dodatkowe miejsca w przedszkolach – 2 oddziały dla około 35 dzieci. Na zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych łącznie przeznaczono kwotę ok. 49.700 zł. Patrząc od roku 2010, gdy w gminie istniały tylko 3 oddziały przedszkolne, obecnie do dyspozycji dzieci jest ich już 12.
 • W ostatnich dwóch latach 51 rodzin najgorzej sytuowanych skorzystało ze zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci kosztowało gminę 17 tys. zł.
 • Od dwóch lat uroczyście spotykamy się z rodzicami noworodków w ramach akcji „Sówki dla najmłodszych”.
 • W ramach prowadzonej przez OPS akcji „Czysty Aniołek” pomoc w postaci artykułów higienicznych otrzymało 110 dzieci, a w ramach akcji „Anioły idą do szkoły” – 10 dzieci otrzymało tornistry wraz z wyposażeniem. Urząd Gminy, szkoły i jednostki włączają się też co roku w „Szlachetną paczkę” – wsparcie otrzymało 10 rodzin. W corocznym spotkaniu opłatkowym dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów bierze udział ok. 190 osób. W ramach akcji „Dar Serca” pomoc trafiła do 40 osób.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również projekty konkursowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Lepsze Jutro - Aktywna Integracja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Mszana". Organizowane są Mikołajki dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących - uczestniczy w nich ponad 100 dzieci. Każde z dzieci otrzymuje paczkę od Mikołaja. Prężnie działa Świetlica Środowiskowa w Połomi, finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obecnie realizuje projekty konkursowe „Mogę więcej, mogę wszystko” czy „Moje jutro - lepszy scenariusz”. Uczestniczy w nich 24 dzieci.
 • W gminie organizowane są bezpłatne porady psychologiczne odbywające się 2 razy w tygodniu (od 2015 r. skorzystało z nich ok. 100 mieszkańców) i bezpłatne porady prawne (od 2015 r. skorzystało z nich ok. 1415 mieszkańców). Na wsparcie psychologa dla mieszkańców od 2015 r. wydano 54 tys. zł. Bezpłatne porady prawne finansowane były z budżetu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ich koszt w latach 2015 - 2017 wyniósł 43,5 tys.
 • Za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu "Pomoc Żywnościowa" około 250 osób stale korzysta z tej formy wsparcia.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Wsparcia w Połomi prowadzą wiele ciekawych działań na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością. Istnieje Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (regularnie na spotkania uczęszcza 12 osób), organizowane są konferencje, spotkania opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i samotnych, wycieczki (w tym integracja osób niepełnosprawnych z dziećmi ze świetlicy środowiskowej) oraz olimpiady sportowe.
 • Działania prorodzinne realizują placówki oświatowe. W latach 2015-2017 wszystkie trzy nasze szkoły realizowały bądź realizują projekty edukacyjne, w których uczestniczą wszystkie dzieci szkolne (około 680 uczniów rocznie). W ramach powyższych projektów unijnych placówki zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt komputerowy i elektroniczny (np. laptopy, projektory, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, dyktafony, tablice interaktywne, tablety). Na realizację projektów edukacyjnych realizowanych przez placówki oświatowe wydano łącznie 2,8 mln zł, w tym: wkład Gminy Mszana wynosi 310 tys. zł, środki z budżetu państwa 99 tys. zł, a środki z Funduszy Europejskich: 2,4 mln zł.
 • Gmina Mszana znana jest z ciekawych imprez integrujących lokalną społeczność. Od czterech lat 1 czerwca Gminne Przedszkole w Mszanie organizuje Olimpiadę Sportową, w której udział biorą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki (135 dzieci) wraz ze swoimi rodzicami lub dziadkami.

- Wskazane grupy działań skierowane są bezpośrednio do rodzin z terenu gminy Mszana. Gmina poprzez swoje inicjatywy podkreśla, jak wielką wartość dla niej stanowi rodzina i pragnie ją wspierać na każdym etapie - podkreśla wójt Mirosław Szymanek.

 

 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_01
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_02
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_03
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_04
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_05
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_06
 • Gmina_Przyjazna_Rodzinie_07

 

 

 

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie