A- A A+

Informacja o sesji Rady Gminy Mszana - odbędzie się 18 października br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 18 października 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Mszana dnia 27 sierpnia 2018 r.
5. Wręczenie Nagrody Wójta Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
6. Interpelacje.
7. Sprawozdanie z prac Komisji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok,
b/ określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
c/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,
d/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mszana na lata 2019 – 2021
e/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
f/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogołowa.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ mgr inż. Andrzej Kaperczak


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie