A- A A+

Nie da się uniknąć podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych - stawki pójdą w górę

Nie da się uniknąć podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Mszana. Od nowego roku wyniesie ona 18 złotych od osoby dla segregujących odpady, 36 zł zapłacą ci, którzy nie segregują.


Na wybór firmy odbierającej śmieci Gmina ogłosiła już dwa przetargi. I przetarg został ogłoszony w sierpniu 2018 r. Wpłynęły 3 oferty. Najtańsza była oferta konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA z Chorzowa (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB z Bełsznicy (partner konsorcjum) - cena brutto - 1.529.280,00 zł. 18 września wójt unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała o prawie 600 tys. złotych kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Na II przetarg (ogłoszony 21 września) napłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, które do pierwszego przetargu stanęło jako partner konsorcjum wraz z PTS ALBA z Chorzowa, tym razem złożyło samodzielną ofertę na kwotę 1.440.480 złotych. Oferta drugiej z firm, EKO z Rybnika wyniosła 1.508.667,20 zł.


- Druga oferta Eko-Globu jest niższa niż pierwsza, ale i tak dużo wyższa niż byśmy chcieli. Przeraża mnie to, że firmy dyktują warunki, z drugiej strony rosną jednak koszty, które te firmy ponoszą za oddawanie odpadów na regionalnych instalacjach - mówi wójt Mirosław Szymanek.


Jak wyliczono nową stawkę opłaty śmieciowej? Najkorzystniejszą ofertę z przetargu - 1 440 480,00 zł podzielono przez liczbę mieszkańców wg złożonych deklaracji - 7103 osoby. Daje to 16,90 złotych. Do tego trzeba było doliczyć 1,42 zł kosztów administracyjnych (wysyłka poczty, materiały biurowe, koszty egzekucyjne, wynagrodzenia pracownika z pochodnymi pracodawcy, szkolenia, likwidacja dzikich wysypisk, akcje informacyjno - edukacyjne), co równa się stawce 18,32 zł od osoby miesięcznie. Stawkę ostatecznie ustalono na 18 zł od mieszkańca, pozostałe 32 grosze uda się pokryć z nadwyżki, jaka została na opłacie śmieciowej z 2017 roku.


Temat opłat śmieciowych był omawiany na łączonym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 3 grudnia. Rozważano różne warianty, jednak dopłacanie przez gminę do odbioru śmieci od mieszkańców nie wchodzi w grę. Radni zapoznali się z interpretacjami organów nadzorczych. W swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że "według obowiązujących przepisów system powinien funkcjonować na zasadzie samofinansowania, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat. Chwilowe dopłacanie do systemu gospodarki odpadami, gdy np. ściągalność opłat okazuje się niewystarczająca, jest możliwe. Nie może to być jednak sytuacja permanentna". Interpretacje Regionalnych Izb Obrachunkowych też podkreślają, że "system powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".
Są gminy, które podjęły decyzje o dopłacaniu do opłat śmieciowych pobieranych od mieszkańców. Jednak tam, gdzie RIO już przeprowadzała kontrole, system ten został zausterkowany.


Ostatecznie na sesji w dniu wczorajszym Rada Gminy podjęła uchwałę o opłacie za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 18 zł od osoby.
Na cenę odbioru śmieci ma wpływ bardzo wiele czynników:
- wzrost cen na składowiskach za odbiór odpadów, np. w 2018 o 80% wzrosła opłata za popioły i żużel, a w 2019 ma wzrosnąć o kolejne 22%. Cena składowania odpadów zmieszanych wzrośnie w 2019 r. o 30%;


- koszty odbioru śmieci podraża także znaczny wzrost opłat marszałkowskich za korzystanie ze środowiska. W kolejnych latach zakładany jest ciągły ich wzrost;


- rosną koszty dla firm związane z nowymi warunkami w procedurze przetargowej - pracownicy firmy wykonujący zadania związane ze zbiórką odpadów na terenie gminy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Nastąpił także wzrost płacy minimalnej.


W tym roku mieszkańcy Gminy Mszana, którzy zadeklarowali segregację śmieci (prawie wszyscy) płacą 12 zł miesięcznie za osobę. Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się firma EKO-GLOB. Kwota umowy na 2018 rok to 874.243,80 zł.
W ramach umowy mieszkańcy mają takie udogodnienia, jak bezpłatne worki, dostępność PSZOK, wywóz odpadów zielonych wprost z posesji i zadowalającą częstotliwość wywozu.
Te wszystkie dogodności pozostaną w nowym roku.


W wielu gminach za worki trzeba dodatkowo płacić, a odpady zielone trzeba samemu wywozić na PSZOK lub są wprowadzane limity ilości odbieranych worków z bio. Analizowano również ogłoszenie przetargu na więcej niż jeden rok, ale przykład innych gmin pokazuje, że przy przetargach wieloletnich ceny proponowane przez firmy są jeszcze wyższe.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie