A- A A+

Informacja o sesji Rady Gminy Mszana - posiedzenie odbędzie się 6 lutego br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr III/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych z dnia 22 stycznia 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 stycznia 2019 r.
7. Interpelacje.
8. Informacja przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach.
9. Sprawozdania z prac Komisji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana,
     b/ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana, przyjętego uchwałą Nr XXXII/59/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana,
     c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
     d/ zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Tomasz Mrowiec


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie