A- A A+
Projekty unijne

Wczoraj odbyła się sesja Rady Gminy Mszana - podjęto dwie uchwały

Rada Gminy Mszana na wczorajszej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym podjęła dwie uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3. Uchwała jest konsekwencją ugody mediacyjnej zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową. Ugoda reguluje korzystanie przez JSW z działek na terenie zwałowiska Pochwacie w poprzednich 6 latach, do końca czerwca 2019 r. Zgodnie z prawem Wójt udzielił zgody na dzierżawę tego terenu na okres kolejnych 3 miesięcy, tj. od lipca do końca września 2019 r. Do budżetu Gminy wpłynie z tego tytułu ponad 600 tys. złotych.


Wnioskodawca zwrócił się z pismem o zawarcie kolejnej umowy najmu ww. nieruchomości na okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej ze składowaniem skały płonnej uzyskanej z wydobycia węgla Ruchu Zofiówka, Ruchu Jastrzębie oraz Kopalni Bzie-Dębina w budowie. Do tej pory najemca należycie wywiązywał się z warunków zawartych w umowie. Zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości temu samemu najemcy musiała wyrazić Rada Gminy i wczoraj to uczyniła. Miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wyniesie 210 tys. zł.


Druga uchwała jest związana z utworzeniem od 1 września br. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gogołowej. W związku z pierwszym na terenie gminy oddziałem przedszkolnym przy SP należało uchylić obowiązującą do tej pory uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana i podjąć nową, uwzględniającą nie tylko przedszkola, ale również oddziały przedszkolne.

Pozostałe zapisy uchwały nie uległy zmianie. Odpłatność za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzin, wyniesie nadal 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń dodatkowych, obejmujących opiekę nad dzieckiem, naukę oraz wychowanie. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, opłata jest obniżona o 50 %. Z opłaty zwolnieni są rodzice (opiekunowie prawni) korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w postaci refundacji za wyżywienie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

  • sesja_09_2019_01
  • sesja_09_2019_02
  • sesja_09_2019_03

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie