Seniorze, zgłoś się do udziału w warsztatach internetowych z cyberprzemocy

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie ogłasza nabór chętnych do udziału w projekcie "Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni".

W listopadzie zostanie zorganizowane szkolenie dla 16 osób z grupy defaworyzowanej 50+ na temat cyberprzemocy. Planowane są 4 spotkania w II grupach ośmioosobowych. Szkolenie dotyczy podniesienia wiedzy na temat przemocy w cyberprzestrzeni, a konkretnie uświadomienie obywatelowi z grupy 50+, jak liczne zagrożenia mogą nas spotkać podczas korzystania z dóbr i możliwości, jakie niesie nowoczesna technika.


Projekt to nie tylko szkolenia i warsztaty, to przede wszystkim świadoma grupa seniorów, którzy nie tylko sami będą bezpieczni w cyberprzestrzeni, ale również stworzą warunki do kształcenia innych mieszkańców tworząc film, który będzie trwałym elementem zadania wykorzystywanym wielokrotnie.


Zapisy zainteresowanych mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury w Mszanie nr tel. 32/4720076, 32/4760415.


Na realizację zadania pn. "Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni" GOKiR pozyskał dofinansowanie w ramach Projektu grantowego: Szanse dla słabszych. Działania na rzecz włączenia społecznego na obszarze Morawskich Wrót.

 

Zobacz także na Radio 90: tutaj