Poświęcenie i przekazanie nowego wozu pożarniczego dla OSP Połomia

Nowy wóz pożarniczy jest już w Połomi. Wczoraj strażacy z tutejszej jednostki przeżywali swoje święto, odbierając kluczyki do nowego auta.

Wcześniej wzięli udział w Mszy św. w ich intencji, po której samochód został poświęcony i w uroczystym pochodzie przejechał pod Ośrodek Kultury, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość, z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele zawodowej i ochotniczych straży pożarnych, społecznicy z Połomi i darczyńcy, którzy od lat wspierają tutejszą jednostkę.


Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki volvo kosztował ok. 760.000,00 złotych, a udało się go zakupić dzięki dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środków z budżetu Województwa Śląskiego, darowiźnie z Fundacji JSW S.A. oraz z budżetu Gminy Mszana.


Wymienione niżej podmioty współfinansowały zakup samochodu pożarniczego w ramach następującego montażu finansowego:
- KSRG - 320 000,00 zł;
- NFOŚiGW w Warszawie - 50 000,00 zł;
- WFOŚiGW w Katowicach - 50 000,00 zł;
- Samorząd Województwa Śląskiego - 40 000,00 zł;
- Fundacja JSW S.A. - 270.000,000
- Gmina Mszana - 30.000,00 zł.

 

 • przekazanie_wozu_00
 • przekazanie_wozu_01
 • przekazanie_wozu_02
 • przekazanie_wozu_03
 • przekazanie_wozu_04
 • przekazanie_wozu_05
 • przekazanie_wozu_06
 • przekazanie_wozu_07
 • przekazanie_wozu_08
 • przekazanie_wozu_09
 • przekazanie_wozu_10
 • przekazanie_wozu_11
 • przekazanie_wozu_12
 • przekazanie_wozu_13
 • przekazanie_wozu_14
 • przekazanie_wozu_15
 • przekazanie_wozu_16
 • przekazanie_wozu_17
 • przekazanie_wozu_18
 • przekazanie_wozu_19
 • przekazanie_wozu_20
 • przekazanie_wozu_21
 • przekazanie_wozu_22
 • przekazanie_wozu_23
 • przekazanie_wozu_24
 • przekazanie_wozu_25
 • przekazanie_wozu_26
 • przekazanie_wozu_27
 • przekazanie_wozu_28
 • przekazanie_wozu_29
 • przekazanie_wozu_30
 • przekazanie_wozu_31
 • przekazanie_wozu_32
 • przekazanie_wozu_33
 • przekazanie_wozu_34
 • przekazanie_wozu_35
 • przekazanie_wozu_36
 • przekazanie_wozu_37
 • przekazanie_wozu_38
 • przekazanie_wozu_39
 • przekazanie_wozu_40