A- A A+
Projekty unijne

Zawiadomienie o sesji budżetowej Rady Gminy Mszana - odbędzie się 16 grudnia br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIV/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 28 listopada 2019 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac Komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
b/ budżetu Gminy Mszana na 2020 rok;
c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026;
d/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok;
e/ wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.;
f/ przekazania środków finansowych dla Policji;
g/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej;
h/ określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
i/ planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana na 2020 r.;
j/ planu pracy Rady Gminy Mszana na 2020 r.
8. Rozpatrzenie petycji.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Mszana

/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie