A- A A+
Projekty unijne

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 r. - istotne zmiany

W tym roku obowiązuje kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

1. Nowe stawki


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mszana, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosiła 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie stanowiła dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 42,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa, a za jej brak będą sankcje, poprzez naliczenie stawki opłaty podwyższonej.


Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Zawiadomienia będą wysyłane na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2020r.

 

2. Wzór nowej deklaracji


Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Mszana będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019r., poz.2010). Formularz dostępny jest w zakładce: (POBIERZ WNIOSEK-FINANSE, PODATKI)

 

3. Termin składania deklaracji

Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Zmiana danych - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Przykład: na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w miesiącu styczniu 2020 r. Właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację do 10 lutego 2020 r.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od w/w zasady jest śmierć osoby zamieszkującej nieruchomość (czas zgłoszenia - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie