A- A A+
Projekty unijne

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracane mogą zostać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Mszana zrobili rozeznanie, ilu uczniów od najbliższego poniedziałku będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. Żaden z rodziców nie wyraził na to zgody.

 

Niemniej każda ze szkół jest przygotowana do przyjęcia dzieci klas I-III.  Stworzone zostały procedury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, a także MEN. Nauczanie zdalne będzie kontynuowane tak jak do tej pory.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.


W chwili obecnej dyrektorzy naszych placówek przygotowywują się do uruchomienia w szkole konsultacji. Tworzone są stosowne harmonogramy i procedury uwzględniające wytyczne GIS i MEN.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. będą mogły ruszyć konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 6 maja 2020 r. mogą funkcjonować przedszkola. Organy prowadzące mogły je uruchomić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Pracownicy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Mszana jest organem prowadzącym robili wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli rozeznanie, czy 6 maja dzieci wrócą do przedszkoli. Ostatecznie 4 maja okazało się, iż żaden z rodziców nie zdecydował się posłać dziecka do przedszkola.


Niemniej dyrektorzy zrobili wszystko, aby przedszkola były przygotowane na przyjęcie dzieci. Wdrożone zostały procedury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, a także MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektorzy wystąpili o stosowne opinie do SANEPID w Wodzisławiu Śl. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana są przygotowane do przyjęcia dzieci.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie