A- A A+
Projekty unijne

Zawiadomienie o sesji absolutoryjnej Rady Gminy Mszana - 24 sierpnia br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 20 lipca 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac Komisji.
7. Raport Wójta o stanie Gminy.
8. Debata o stanie Gminy.
9. Wotum zaufania dla Wójta Gminy.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2019 rok.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok;
b/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 w Mszanie;
c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi;
d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie