Świetlica Środowiskowa w Połomi z dotacją na projekt "Rozwiń skrzydła"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie - Świetlica Środowiskowa w Połomi otrzymała dotację ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pn.: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku”.


Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2020 r. przyznał Gminie Mszana dotację w wysokości 14 412,00 zł. na realizację zadania pod nazwą ROZWIŃ SKRZYDŁA.


Zadanie będzie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, a realizacja działań nastąpi w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.
Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację wycieczek, przeprowadzenie warsztatów „Zrób misia”, „Malowanie na wodzie” oraz kurs pierwszej pomocy, zakup żywności oraz wzmocnienie wychowanków i ich rodziców poprzez realizację zajęć z psychologiem i socjoterapeutą.


Dzięki realizacji projektu OPS – Świetlica Środowiskowa w Połomi rozszerzy swoją ofertę o dodatkowe zajęcia dla wychowanków świetlicy i ich rodzin z uwzględnieniem oddziaływań socjoterapeutycznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.


Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2020 roku.