Przypomnienie o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Mszana

Sołtysi i Rady Sołeckie w Mszanie, Połomi i Gogołowej informują, że rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przez teren naszej gminy wyznaczono 2 linie kolejowe w ramach proponowanego korytarza transportowego.

W związku z tym informujemy o możliwości wypowiedzenia się co do przebiegu kolei.

Osoby, które wyrażają sprzeciw przeciwko lokalizacji Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Mszana mogą składać podpis na liście osób protestujących.

Podpisy na listach można składać do dnia 29 grudnia 2020 r. w następujących miejscach:

  1. Urząd Gminy w Mszanie
  2. GOKiR w Mszanie
  3. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
  4. Pani Ilona Mura Sołtys Sołectwa Mszana
  5. GOKiR w Połomi
  6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi 
  7. Gminny Ośrodek Sportu w Połomi
  8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi