Informacja w sprawie szczepień personelu medycznego i niemedycznego

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że został
zakwalifikowany do tzw. szpitali węzłowych, w których będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny innych jednostek ochrony zdrowia oraz aptek.


W związku z powyższym podmioty zainteresowane zaszczepieniem swoich pracowników muszą przekazać do PPZOZ zestawienie personelu, zawierające imię, nazwisko, nr PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny” oraz oświadczenia personelu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 11.00, celem wprowadzenia danych do aplikacji Ministerstwa Zdrowia.


Wszelkie informacje dotyczące ww. szczepień oraz sposobu przekazywania danych zamieszczone są na stronie internetowej szpitala tutaj