A- A A+
Projekty unijne

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2021 roku - istotne zmiany

Od nowego roku w gospodarce odpadami komunalnymi nastąpi kilka ważnych zmian.

 

1. Nowe stawki

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mszana, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosiła 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie stanowiła dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa a za jej brak będą sankcje, poprzez naliczenie stawki opłaty podwyższonej.

Zgodnie z art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienia będą wysyłane na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2021r.

2. Wzór nowej deklaracji

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Mszana będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020r., poz.1439)

Formularz dostępny w zakładce: (POBIERZ WNIOSEK-FINANSE, PODATKI)


3. Ulga-kompostownik

Od stycznia 2021 roku zostaje wprowadzona ulga za kompostowanie bioodpadów. Mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je w kompostownikach na własnych posesjach, będą mieli prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami. W naszej gminie będzie to zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Mieszkaniec, który będzie korzystał z ulgi, nie może wystawiać worków z odpadami biodegradowalnymi przed posesję, firma nie będzie ich odbierać. Natomiast odpady zielone, których nie będziemy w stanie zagospodarować w kompostowniku, można będzie we własnym zakresie oddać na PSZOK. Posiadanie kompostownika może być, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, w każdej chwili sprawdzone przez upoważnionego pracownika gminy lub firmy.

Po wprowadzeniu nowej stawki śmieciowej nie będzie konieczne składanie nowych deklaracji przez mieszkańców. Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci właściciele posesji, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi za kompostowanie.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie