Powiadomienie o złej jakości powietrza

Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na terenie powiatu wodzisławskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie bardzo zła.


Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 04.01.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 04.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 04.01.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.