Ruszył nabór wniosków na dotacje do wymiany pieców w 2021 roku

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że 11 stycznia br. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

 

Nabór ten jest przeznaczony dla osób zamierzających zrealizować inwestycję w roku 2021. Złożenie wniosku jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w programie i koniecznością wykonania zadania w 2021 roku.


Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych- nie więcej niż 5.000 zł na zakup i montaż kotła węglowego lub na pellet oraz w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 5.000 zł na zakup i montaż kotła gazowego.


Informujemy, że wniosek należy złożyć w terminie od 11.01.2021r. do 22.01.2021 do godz. 14.00.

Wniosek można będzie złożyć:
- osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Mszana,
- drogą elektroniczną, opatrzony podpisem kwalifikowalnym, w tym przypadku liczyć będzie się data wpływu do Urzędu,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, w tym przypadku liczyć będzie się data wpływu do Urzędu.

 

Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami będzie można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta tut. Urzędu oraz ze strony internetowej Gminy Mszana.
Spośród złożonych wniosków w drodze losowania ustalona zostanie kolejność przyznawanych dotacji. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju losowanie odbywać się będzie on-line dnia 27.01.2021r. o godz. 13.00. Relację z losowania mieszkańcy mogą obserwować na stronie Gminy Mszana: mszana.ug.gov.pl w odnośniku: „Transmisja Sesji Rady Gminy”.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 475-97-59 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.