Podaruj 1% podatku organizacjom z powiatu wodzisławskiego - apel

Rozpoczął się czas przygotowywania zeznań podatkowych. Warto przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

1% – tak w skrócie nazywany jest podatek dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazanie 1% jest bardzo proste. Aby to zrobić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS uprawnionej organizacji, którą zechce się wesprzeć, uzupełnić kwotę 1% oraz (jeśli jest to wymagane) w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” podać tzw. „cel szczegółowy 1%”, czyli np. dane osoby, do której środki mają trafić. Można także wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu. Następnie rozdysponowaniem środków zajmą się już urzędy skarbowe.

Podatnik sam wybiera, na którą organizację zostanie przekazana kwota pochodząca z jego zeznania podatkowego. My zachęcamy, aby swój 1% przeznaczyć na cel bezpośrednio związany z organizacjami lub mieszkańcami powiatu wodzisławskiego. Co istotne, przekazując 1% z PIT-u, nie traci się nawet złotówki, a oddając 1% przyczynia się do zwiększenia wpływów organizacji pozarządowych. Jest to wygodna i bezpieczna forma wsparcia, ponieważ organizacje pożytku publicznego zobowiązane są między innymi do składania sprawozdań ze swojej działalności, które zapewniają jawność w zakresie np. gospodarowania przychodami, a w wypadku niespełnienia wymagań, organizacja może stracić nadany status OPP.

Akcja 1% to też dobra okazja, aby bezkosztowo dla siebie wymiernie pomóc osobom potrzebującym, np. przeznaczając swój odpis na rehabilitację dzieci czy pomoc osobom zbierającym na leczenie.

Którym zatem organizacjom można przekazać 1% podatku? Uprawnionych do otrzymania 1% jest kilka tysięcy podmiotów. Jak zatem wybrać tę organizację, której przekaże się 1%? Dla wielu osób jest to trudna decyzja. Dlatego podpowiadamy, że do otrzymania 1% podatku za rok 2020 uprawnionych jest 25 organizacji mających siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego, 7 organizacji ogólnopolskich, które mają swoje filie w naszym powiecie.

Zachęcamy do tego, aby swoje pieniądze z podatku zostawić w swoim mieście czy gminie. Wybierając lokalne organizacje i inicjatywy, można naocznie obserwować wydatkowanie przekazanych pieniędzy, a także bezpośrednio czerpać korzyści ze sfinansowanych przez siebie działań. Dzięki środkom z 1% odbywa się wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych, dofinansowane są zajęcia sportowe, wsparcie otrzymują schroniska dla zwierząt. Pomoc przekazywana jest też osobom potrzebującym.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, a działających na terenie powiatu wodzisławskiego, zamieszczony jest TUTAJ

Bez względu na wybraną organizację zachęcamy, aby swój 1% podatku podarować lokalnym organizacjom pozarządowym!