Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu „Gminy z dobrą energią”

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym ciągłym do projektu grantowego „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający ciągły na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…”

Projekt „Gminy z dobrą energią…” został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona. Informacja o dostępnych miejscach będzie publikowana cyklicznie (min. raz na dwa tygodnie).

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

Więcej informacji na stronie Subregionu: przejście na stronę

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wolne instalacje GZDE 22.02.2021.pdf)Wolne instalacje GZDE 22.02.2021.pdf[ ]411 kB