Otwarto drugi Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gogołowej

1 marca został otwarty nowy, drugi już Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gogołowej. Tym samym w gminie przybyło 25 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.


Miejsce na II oddział wygospodarowano z pomieszczeń SP. Prace remontowe wykonała firma SKID z Pawłowic Śl. za kwotę 346,3 tys. zł. Gminie udało się pozyskać środki na jego wyposażenie i działalność w ramach projektu „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” (wkład Funduszy Europejskich: 362,3 tys. zł - w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego). Ze środków tych zostanie również sfinansowane wiele ciekawych zajęć dodatkowych. Dodajmy, że udało się pozyskać również refundację na I oddział, w ramach projektu pt. „Przedszkole na start”. Tu dofinansowanie wyniesie prawie 263 tys. zł. Oddział ten działa od września 2019 r.


W nowym oddziale miejsce znalazło 25 dzieci mieszkających w Gogołowej, z których większość uczęszczała dotychczas do Przedszkola w Połomi. W krótkiej uroczystości otwarcia uczestniczył wójt Gminy Mszana, a także wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Artur Dyczko. Szkoła w Gogołowej pozyskała dużo środków na wyposażenie z projektów Fundacji JSW. Dzięki darowiznom uruchomiono tu m.in. kącik kulinarny, gdzie odbywają się zajęcia kulinarne oraz unowocześniono gabinet pedagoga, gdzie powstał "Przyjazny Kącik". Fundacja JSW wsparła też budowę placu zabaw przy szkole, z którego korzystają zarówno uczniowie młodszych klas SP, jak i przedszkolaki.

 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_00
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_01
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_02
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_03
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_04
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_05
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_06
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_08
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_09
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_10
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_11
 • gogolowa_otwarcie_przedszkole_12