A- A A+
Projekty unijne

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana - odbędzie się 9 marca 2021 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 14.30. Sesja odbędzie się zdalnie, przez system teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 4 lutego 2021 r.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdania z prac komisji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028,
  b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok,
  c/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2018-2022 - rok 2021",
  d/ zwolnienia za część 2021 roku z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  e/ zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  f/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie