Powiadomienie o prognozowanej złej jakości powietrza w naszym regionie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 03.03.2021r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, zwłaszcza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.
Obszar ryzyka wystąpienia obejmuje powiat wodzisławski.

 

Więcej w załączniku

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (śląskie ryzyko PI PM10 03.03.2021.pdf)śląskie ryzyko PI PM10 03.03.2021.pdf[ ]1185 kB