A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Inwentaryzacja lasów

Minister Środowiska informuje, ze zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii, w tym także lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5-letnim (lata 2010 – 2014) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010 – 2014.
Czytaj więcej...

Wieści Gminne

Dostępna jest już najnowsza elektroniczna wersja Naszych Wieści Gminnych.
icon Wrzesień 2010 (2.45 MB)

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

 

 

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie stypeniuum

Powiat Wodzisławski ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.
Czytaj więcej...

Wyniki Kolarskich Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników

Informujemy, że fotorelacja z imprezy jest dostępna w galerii.
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów.
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 13 września 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
Czytaj więcej...

Uchwalanie Studium

Przewodnicząca Rady Gminy Mszana informuje, że w dniu 13.09.2010r o godz. 14.15 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się Sesja Rady Gminy Mszana, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana
Czytaj więcej...

Gmina Mszana – gminą kwiatów i zieleni

Rozstrzygnięto konkurs „Gmina Mszana – gminą kwiatów i zieleni”. Najładniejszym ogrodem w gminie w tym roku pochwalić się może p. Zdzisława Ciszewska z Mszany, II miejsce zajęli - Joanna i Dariusz Smyczyk z Mszany a trzecie Weronika i Celina Smyczyk z Mszany. Laureatom gratulujemy!

Czytaj więcej...

Kolarskie Mistrzostwa Świata

XXV KOLARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA PIEKARZY I CUKIERNIKÓW
MSZANA- GODÓW
4 WRZEŚNIA 2010R

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) przedstawia: Ostrzeżenie meteorologiczne
Czytaj więcej...

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W MSZANIE

alt

Z powodu awarii DARMOWE BADANIA MAMMOGRAFICZNE W MAMMOBUSIE

zostają odwołane.

Informacje o nowym terminie podamy na stronie internetowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach informuje

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Czytaj więcej...

DOŻYNKI POWIATOWE I MIEJSKIE – Pszów 2010

Obchody dożynkowe na stałe wpisały się w kalendarz imprez powiatowych. Co roku odbywają się na terenie jednej z gmin powiatu wodzisławskiego. Tegoroczne Powiatowe i Miejskie Dożynki odbędą się w niedzielę 5 września w Pszowie.
Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie