A- A A+
Projekty unijne

ARiMR oferuje pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Czytaj więcej...

Stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu pozostają otwarte

Informujemy, że stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Wodzisławskiego pozostają otwarte.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXIII/159/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej projekt planu].

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXIII/158/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej projekt planu].

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXIII/157/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie, zawiadamiam

Czytaj więcej...

Informacja dla emerytów i rencistów w związku ze składaniem zeznań podatkowych za 2020 rok

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. w związku z trwającą akcją składania zeznań podatkowych za rok 2020 przekazuje informację dla emerytów i rencistów (w załączeniu ulotka oraz plakat).

Czytaj więcej...

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z dnia 09.03.2021 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

Zgodnie z Zarządzeniem Nr AEI 00050.48.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 1.03.2021 roku w dniach od 02.03.2021 do 04.03.2021 przeprowadzone były konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Mszana w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej...

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie