A- A A+
Projekty unijne

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2021 - informacja PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały ws. zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia za miesiące styczeń, luty, marzec 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 02.03.2021 r. do 08.03.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Czytaj więcej...

Webinarium dla nowych przedsiębiorców organizowane przez LGD Morawskie Wrota

LGD Morawskie Wrota zaprasza na Webinarium dla nowych przedsiębiorców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczności na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

LGD Morawskie Wrota zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr
XII/85/2019 Rady Gminy Mszana 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia. Dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia 8 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do Wójta Gminy Mszana, ze wskazaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, a także wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana zamieszczone będą informacje o dokumentach:

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II,
prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r. do Wójta Gminy Mszana.
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

Informacja o możliwości udziału w akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Czytaj więcej...

KRUS ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Czytaj więcej...

ZUS informuje: Emeryci i renciści polubili rachunki bankowe

Emeryci i renciści polubili rachunki bankowe. W województwie śląskim ponad 76 proc. świadczeniobiorców wybiera konto w banku jako sposób przekazywania swojej emerytury lub renty.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie