Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Protokół z dnia 16 września 2019 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana NR AEI.0050.137.2019 z dnia 05 września 2019 roku w okresie od 06 września 2019 r. do 16 września 2019 r. do godz. 9.00. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

We wskazanym w zarządzeniu terminie nie wpłynęły żadne wnioski, opinie oraz zastrzeżenia dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mszana
(-) mgr Mirosław Szymanek