A- A A+
Projekty unijne

Bezpieczeństwo ratuje życie! - akcja profilaktyczna KRUS

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik sprawia, ze jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników.


W 2019 r. zgłoszono do PT KRUS w Rybniku 9 wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym, o 4 mniej niż w 2018 r.


Do wypadków przy pracy rolniczej w naszym regionie dochodzi najczęściej w wyniku upadku osób, ta grupa stanowi 66,67% zgłoszonych wypadków. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. 2 wypadki dotyczyły zetknięcia się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami a 1 wypadek pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.


Przypomina się, iż wypadek należy zgłosić niezwłocznie, do 14 dni bez zbędnej zwłoki. Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
- zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
- udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
- wskazać świadków wypadku;
- dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
- dzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.


W celu dodatkowego wzmocnienia przekazu działań prewencyjnych a także mając na uwadze przynależność KRUS do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA, którego celem jest rozszerzenie i promowanie zabezpieczenia społecznego na całym świecie, Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Strategię Wizji Zero. Głównym celem Strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych ( dostępny na stronie www.krus.gov.pl) Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Pytania te nawiązują do 7 Złotych Zasad Wizji Zero, a odpowiedzi odnoszą się do 4 kolorów: zielonego, żółtego, czerwonego i szarego –każdy z nich ma znaczenie, gdyż determinuje poziom realizacji danego działania.

Wizja Zero podkreśla wagę trzech filarów pracy człowieka: zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w miejscu pracy. Zastosowanie 7 Złotych Zasad pomaga przygotować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

7 Złotych Zasad:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie:
maszyny, narzędzia i stanowiska pracy.
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.


Strategia Wizji Zero opiera się na przekonaniu, że każdemu wypadkowi można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możliwe jest przygotowanie środowiska pracy w taki sposób, aby nie dopuścić do utraty życia ani zdrowia.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie