Konsultacje w sprawie określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 14 stycznia 2020 r. do 16 stycznia 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące:

 

 - projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana

          
Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR AEI.0050.6.2020 Wójta Gminy Mszana z dnia 13 stycznia 2020 r.