A- A A+
Projekty unijne

Sprawdź, gdzie możesz zgłosić szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzęta

Znaczny wzrost populacji dzików oraz zmiana naturalnych do tej pory zachowań tych zwierząt, poprzez zmianę miejsc żerowania z naturalnych na tereny mieszkaniowe spowodowało, że populacja dzików na terenie Gminy Mszana bytuje stale lub regularnie pojawia się poza obszarem, na którym można przeprowadzać polowania.

Zwierzyna wkracza na tereny należące do osób prywatnych w granicach zabudowań mieszkalnych, wraz z podwórzami stwarzając realne zagrożenia dla osób tam przebywających.


Zgodnie z przepisem art. 33a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.


Władze Gminy podejmują wszystkie dozwolone prawem działania w celu ochrony mieszkańców i ich nieruchomości oraz dóbr publicznych przed zniszczeniami jakich dokonają dziki. Wójt Gminy Mszana współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Kołami Łowieckimi w celu rozwiązania nadmiernej liczby populacji dzików na terenie Gminy.


Apelujemy, aby:
- W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych, nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki.
- Na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem.
- Spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika.
- Nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.
- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach - zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
- Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

Tereny Gminy Mszana wydzierżawiane są obecnie dla celów gospodarki łowieckiej przez cztery koła łowieckie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzików w niebezpiecznej odległości od zabudowań oraz ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta można kierować bezpośrednio do odpowiedniego Koła Łowieckiego.


UWAGA! Przed zgłoszeniem spraw związanych ze zwierzętami dzikimi prosimy o sprawdzenie na terenie, którego z Kół Łowieckich znajduje się zwierzę. Granice oddziaływań poszczególnych Kół Łowieckich przedstawia poniższa mapa w załączniku.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie