Głosuj na projekty Krainy Górnej Odry w budżecie obywatelskim województwa

Wystartowało głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego. Zachęcamy do wsparcia działań promocyjnych i głosowania na projekty, w których wspólnie ze Śląską Organizacją Turystyczną partycypuje Kraina Górnej Odry.

Oba projekty znajdują się w kategorii PODREGION 3 Podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory:
1. MBO-0063/P3/20
Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.


2. MBO-0115/P3/20
Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry.


Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego daje nam kolejne możliwości na trwały rozwój Krainy Górnej Odry poprzez oznakowanie nowej pętli rowerowej w Lasach Rudzkich oraz szlaków wodnych (kajakowych) na Odrze i Rudzie.


Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa śląskiego (za dziecko może zagłosować rodzic). Jeden głos oddajemy na zadanie o zasięgu regionalnym a jeden o zasięgu wojewódzkim. Nasze dwa projekty są w kategorii o zasięgu regionalnym (podregion 3).