Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z dnia 09.03.2021 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mszana nr AEI.0050.50.2021 z dnia 2 marca 2021 r. w okresie od 02.03.2021 r. do 08.03.2021 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


We wskazanym w zarządzeniu terminie nie wpłynęły żadne wnioski ani opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mszana

/-/ mgr Mirosław Szymanek