Informacja po posiedzeniu Komisji SWiP w dniu 18.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mszana odbyło się dnia 18 stycznia 2021 r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 7/7 członków Komisji. Przedmiotem posiedzenia była analiza petycji z dnia 11.12.2020 roku, Pana Tomasza Marona, mieszkańca Jastrzębia Zdroju, w której wnioskodawca wzywa Radę Gminy do pilnego przyjęcia uchwały ws. pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek za skutki poszczepienne. Petycja wpłynęła do Urzędu Gminy Mszana dnia 14 grudnia 2020 roku.

Z treści petycji wynika, że wnioskodawca domaga się gwarancji przez rząd RP od producentów szczepionek za skutki poszczepienne. Wobec tego, że Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień, należałoby uznać, że ten Organ byłby właściwy do merytorycznego rozpatrzenia petycji.
Komisja jednogłośnie wniosła do Rady Gminy o przekazanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia – Radzie Ministrów RP.

Protokół tutaj