A- A A+
Projekty unijne

Rolnictwo

ASF - wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ścisłe przestrzeganie wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Więcej czytaj tutaj


Afrykański pomór świń...

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Urząd Gminy Mszana zamieszcza link do strony internetowej na której osoby zainteresowane znajdą informacje nt. afrykańskiego pomoru świń.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne


I filmowy Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik zaprasza młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.
Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, jest organizowany we współpracy z ministerstwem, a także Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej. Partnerem kampanii została również Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny nad konkursem objęło TVP Info.
Konkurs trwał będzie miesiąc - od 2 września do 3 października 2019 r. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele – stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych

„Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to zapraszam Cię do udziału w konkursie Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie!” - zaprasza do udziału w konkursie Prezes KRUS – „Wierzymy, że większości wypadków w rolnictwie można uniknąć, jeśli zastosuje się proste rozwiązania. Co więcej – wierzymy, że możliwe jest całkowite ich wyeliminowanie! Niemożliwe? …. A może jednak? Brakuje nam Twojego głosu w tej sprawie! To za chwilę Ty może będziesz prowadził swoje własne gospodarstwo rolne, kształtował wizerunek polskiego rolnictwa w kraju i za granicą, to od Twoich pomysłów, zaangażowania i innowacyjnych rozwiązań będzie zależało bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. Nam również na tym zależy!
Dlatego zapraszam Cię dziś do udziału w światowej kampanii na rzecz wyeliminowania wypadków i chorób zawodowych rolników pt. Wizja Zero! Możesz stać się częścią międzynarodowej społeczności, której leży na sercu zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan człowieka w miejscu pracy.” – zachęca młodzież do udziału w konkursie Prezes Hadzik.
Statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazują, że z roku na rok spada liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. W 1993 roku było ich aż 66 tysięcy, a w 2018 - 15 tysięcy. Dzięki większej świadomości rolników, coraz bezpieczniejszemu i nowocześniejszemu sprzętowi oraz lepszej organizacji pracy życie i praca na wsi stają się coraz bardziej bezpieczne. Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl oraz na Facebooku.
Informacje na temat globalnej kampanii Wizja Zero – można znaleźć na stronie www.visionzero.global.


List Prezes KRUS do rolników z okazji święta plonów

Z okazji organizowanych w wielu miejscach dożynek Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik przesłała do rolników list z podziękowaniem za pracę i życzenia pomyślnych plonów w przyszłym roku.
„Dożynki to święto szczególne, dzień, w którym możemy spojrzeć z satysfakcją na cały rok rolniczego trudu i poczuć radość z zebranych plonów. To także jedna z najstarszych tradycji powstałych na polskiej ziemi, związana z odwiecznym, corocznym cyklem rolniczej pracy. Z efektów tej pracy korzystamy wszyscy i niezmiennie tego dnia towarzyszy nam poczucie wdzięczności. Wdzięczności za zbiory, ale też wdzięczności dla tych, którzy swoją pracą do zebrania tych plonów się przyczyniają. – podkreśliła w swym liście Prezes KRUS - Wszyscy wiemy jak trudna jest praca rolnika. Ile wymaga wysiłku i czasu, jak ważne są dla jej efektów niezależne od człowieka warunki atmosferyczne, pamiętamy o tegorocznej suszy. Tym bardziej rolnikom należą się podziękowania i radość świętowania. Możecie, Szanowni Rolnicy, poczuć dzisiaj satysfakcję, na którą ciężko zapracowaliście.”
Prezes Hadzik poinformowała rolników o staraniach Kasy nad zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie – prewencja jest bowiem jednym z podstawowych zadań ustawowych KRUS.
„Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego swoją działalnością wspomaga rolnictwo
na wielu obszarach. – czytamy w liście Prezes KRUS - Dbamy o terminowość wypłacania świadczeń, prowadzimy wiele prewencyjnych działań zapobiegających wypadkom przy pracy, mamy do zaoferowania usługi rehabilitacyjne. Niedawno włączyliśmy się w międzynarodową strategię pod nazwą Wizja Zero, czyli w program stawiający sobie ambitne zadanie całkowitego zlikwidowania wypadkowości w rolnictwie. Staramy się jak zawsze być jak najbliżej rolników, służyć im także radą i pomocą, szkoleniami i innymi specjalnymi działaniami jak doroczne konkursy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne czy propagującym bezpieczeństwo pracy konkursem plastycznym dla dzieci. Do dziękczynnych wieńców uplecionych z tegorocznych plonów możemy dołożyć swój kłos w postaci informacji o dalszym spadku liczby wypadków przy rolniczej pracy.
Swój list Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik, zakończyła życzeniami: „Wiemy też przecież wszyscy, że praca na roli nigdy się nie kończy. Świętujemy dzisiaj, ale też patrzymy w przyszłość. W tej przyszłości chciałabym Wam, Drodzy Rolnicy, życzyć wszystkiego co najlepsze, sprzyjającej pogody, jak najlepszych zbiorów w nadchodzącym roku, bezpieczeństwa w pracy, wszelkiej pomyślności we wszystkich życiowych sprawach.”


Województwo śląskie najbezpieczniejszym obszarem rolniczym w Polsce!

Statystyka jest jednoznaczna: wskaźniki wypadkowości pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej.
W ciągu ostatnich dwóch lat, ilość wypadków wyraźnie w województwie śląskim spadła, osiągając za 2018 rok wskaźnik 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Województwo śląskie wyprzedziło pod tym względem tak tradycyjne, zaawansowane rolniczo obszary, jak województwo wielkopolskie czy mazowieckie – odpowiednio 11,6 i 8,2 wypadków. Na podium w tej dziedzinie uplasowały się jeszcze zachodniopomorskie (6,2) i sąsiednie województwo opolskie (6,4).
- „Spadająca w wyraźny sposób wypadkowość w polskim rolnictwie – ponad 33 procent! w ciągu ostatnich 7 lat - jest nieprzypadkowa.” – mówi Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie - „To wynik systematycznej pracy wielu państwowych instytucji, którym dobro rolnictwa leży na sercu, i w których prewencja wypadkowa jest jednym z głównych obszarów działalności. Oprócz KRUS są to Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, KOWR, a także Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla.”
Rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów w Polsce. Pierwsza pozycja w Polsce województwa śląskiego pod względem bezpieczeństwa w rolnictwie jest tym cenniejsza, że mówimy o działalności rolniczej na najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym obszarze w kraju!
Wiele osób spoza Śląska, a nawet mieszkających w środkowym subregionie województwa śląskiego jest zdziwionych, że rolnictwo tutaj w ogóle istnieje. Tymczasem na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko milion osób, tj. ponad 21 proc. mieszkańców województwa i blisko 7 proc. ludności wiejskiej Polski.
-„To obszar, w którym ekspansja miejska, powiększanie się terenów pod inwestycję i rozwój przemysłu, stale poszerzane granice miast zmniejszają powierzchnię terenów rolniczych i jednocześnie, czynią rolniczą działalność coraz trudniejszą i mniej bezpieczną.” – wyjaśnia dyrektor Dobosz. - Rozwój drogownictwa powoduje, że pola poprzedzielane zostały drogami, przez które niekiedy trudno się przemknąć.
Już teraz rolnicy w województwie śląskim wyjeżdżają do swoich pól maszynami rolniczymi, poruszając się po drogach miejskich. Pola można znaleźć bezpośrednio za kamienicami albo sąsiadują one z nowoczesnymi zakładami produkujące samochody (Siemianowice Śląskie, Tychy).”
W eliminacjach do konkursów dla rolników organizowanych przez KRUS w województwie śląskim można znaleźć cały przekrój rolnictwa - gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej, kur niosek, uprawą zbóż, warzywnictwem w gruncie, wysoko zaawansowanym sadownictwem dysponującym chłodniami potrafiącymi przetrzymać owoce przez dwa lata, hodowlą bydła mlecznego, ale także hodowlą koni pod wierzch, uprawą domowych kwiatów doniczkowych w szklarniach... Są tutaj właściciele ponad 250 ha i niecałych 2 hektarów... ale pod szkłem. Cieszy powrót i próba ratowania tego co było kiedyś piękną polską tradycją, ale dziś niezwykle trudną i kosztowną w realizacji - hodowla koni i odbudowania stadniny w Ochabach.
- „Dla KRUS prewencja, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza u dzieci, jest jednym z głównych obszarów działalności. Jest oczywiste, że lepiej zapobiegać wypadkom niż je leczyć. Tu jednak nie chodzi o pieniądze, które są oczywiście ważne, bo publiczne. Chodzi przede wszystkim o zmarnowane życie, kalectwo na ciele i duszy, nieszczęście dla całej rodziny.” – stwierdził Piotr Dobosz.
Odnotowane przez OR KRUS w Częstochowie główne przyczyny mniejszej liczby wypadków to: poprawa stanu bhp w gospodarstwach rolnych wynikająca z większej świadomości rolników, skutek wieloletniego wdrażania przez Kasę i instytucje zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, postępująca stała modernizacja infrastruktury gospodarstw oraz sprzętu rolniczego wykorzystywanego przez rolników podczas pracy.

W województwie śląskim w ciągu roku, w rozlicznych działaniach prewencyjnych KRUS bierze czynny udział blisko 10 tys. osób.
Organizowane są szkolenia, pokazy i pogadanki, konkursy dla rolników, dzieci i uczniów szkół rolniczych, kilkadziesiąt stoisk informacyjnych podczas gminnych, powiatowych i wojewódzkich dożynek. W ramach swych działań prewencyjnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje co roku szereg konkursów skierowanych do dzieci uczącej się w szkołach na terenach wiejskich oraz młodzieży uczącej się rolniczego zawodu w 9 szkołach zawodowych o profilu rolniczym, działających na terenie województwa śląskiego, w których bierze udział prawie tysiąc uczestników.
O skuteczności wielu naszych działań prewencyjnych świadczą fakty – w ciągu ostatnich lat ilość wypadków na terenie województwa śląskiego zmniejszyła się o blisko 33 proc – jedną trzecią!
Czym skorupka za młodu nasiąknie… Dzieci mieszkające na wsi rywalizują co roku w organizowanym przez KRUS Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje stworzony przez KRUS „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazujący na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.
W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2018 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 731prac plastycznych dzieci ze 100 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 36 tys. 116 uczniów z 2987 wiejskich szkół podstawowych.
Młodzież mieszkająca na wsi, uczniowie szkół rolniczych w województwie śląskim są adresatem corocznego Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w rolnictwie”. Konkurs promuje także zasady ergonomicznego i bezpiecznego kształtowania środowiska pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie szkół rolniczych będą w przyszłości decydować o naszym rolnictwie i środowisku.
W sumie, co roku, w krusowskich konkursach w województwie śląskim bierze udział prawie tysiąc młodych uczestników.
Największym przedsięwzięciem prewencyjnym Kasy jest Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", propagujący zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w indywidualnych gospodarstwach rolnych, organizowany pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konkurs organizowany jest przez KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy. Właściciele zgłaszanych gospodarstw poddają je profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze specjalistów wspomnianych instytucji. Już samo zastosowanie się do uwag audytujących niweluje wiele zagrożeń, a tym samym zmniejsza ryzyko wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Warto tutaj przypomnieć, iż ostateczny termin zgłoszenia się do konkursów – plastycznego i „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – upływa 29 marca.
A jeśli wypadek się przydarzy?
Prezes KRUS, od dwóch lat podejmuje decyzję o finansowaniu grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Wszystkie dzieci, do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników, są z definicji ubezpieczone od wypadków przez KRUS. Rolnicy i ich dzieci nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat i nie muszą się nigdzie zgłaszać, by podpisać umowę. To ubezpieczenie działa także w wakacje i ferie.
Dzieciom rolników ubezpieczonych w Kasie, mającym wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego KRUS organizuje podczas wakacji darmowe turnusy rehabilitacyjne trwające 21 dni. W tym roku dzieci z województwa śląskiego będą kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju oraz Iwoniczu Zdroju. Turnusy odbywają się w wakacje, a termin składania zgłoszenia upłynie 10 maja.Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobą układu ruchu

Ważne! Zgłoszenia do 10 maja

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:
- podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23 czerwca do 13 lipca 2019 roku
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 10 lipca do 30 lipca 2019 roku.

W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których na terenie województwa śląskiego jest 12. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym terminie, do 10 maja 2018 roku.

W 2019 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Do dyspozycji młodych kuracjuszy będą Centra Rehabilitacji Rolników w Horyńcu –Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu-Zdroju, Świnoujściu. Limity miejsc dla każdego z województw ustalono proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych w ostatnim kwartale 2018 roku.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2019 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2004 - 2012 (mające 7-15 lat). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku, w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).
Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Warto dodać, że dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
Przed podróżą w obie strony na turnus rehabilitacyjny zostanie obligatoryjnie dokonana kontrola pojazdu przez policję.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Terenowych.


 Zaproszenie na spotkanie na temat Wspólnej Polityki Rolnej

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie zapraszają na spotkanie na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.

Spotkanie to odbędzie się z udziałem Jerzego Plewy - dyrektora generalnej dyrekcji Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Adresatami spotkania są rolnicy, przedsiębiorcy z sektora agro, organizacje.

Spotkanie odbędzie się w 5 kwietnia o godz. 12:30 w Pszczynie, w Urzędzie Miejskim, Rynek 2.

Poniżej program wydarzenia:
12.30 Powitanie gości przez moderatora;
12.35 Powitanie gości przez p. Dariusza Skrobola, Burmistrza Pszczyny;
12.45 Wstęp: Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce
13.00 Rozpoczęcie Dialogu Obywatelskiego; moderator przedstawia format i Dyr. Jerzego Plewę
13.05 Wstęp Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jerzego Plewy
13.25 Moderowana sesja pytań i odpowiedzi
14.00 Podsumowanie DG Jerzego Plewy

Moderacja: red. Karol Bujoczek, TopAgrar.pl

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

XVII Ogólnokrajowy konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne

W związku z możliwością występowania sytuacji konfliktowych na linii wilk – człowiek Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał wytyczne dotyczące postępowania w ww. sytuacjach oraz oceny potencjalnego zagrożenia.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałami w których znajdą Państwo informacje dotyczące aspektów prawnych ochrony wilka. W materiałach tych znajdą Państwo również praktyczne wskazówki jak należy zachować się w kontaktach  z tym gatunkiem oraz jakie sytuacje należy uznać za niegroźne,  a jakie za potencjalne zagrożenie.

http://katowice.rdos.gov.pl/czy-wilk-taki-straszny-3


Objaśnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie

 Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym „podatki.gov.pl”, objaśnienia podatkowego, które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.

Objaśnienia z upoważnienia Ministra Finansów zamieścił podsekretarz stanu, Filip Świtała. Zainteresowanych zachęcamy do lektury poniższego TEKSTU


Możliwość ubiegania się o pomoc finansową za szkody w uprawach

 
Urząd Gminy Mszana informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłoszono o możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez rolników poszkodowanych w 2017 r. w wyniku takich zjawiska jak: huragan, deszcz nawalny lub grad.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem :
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku.html
Przedłużona umowa ubezpieczenia dla dzieci rolników
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Adranowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 
  
Wiecej informacji w załączniku poniżej (Komunikat prasowy - umowa ubezpieczenia)

Rolniku możesz uzyskać pomoc finansową! 
Poszkodowani rolnicy w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy lub powodzi, mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu uzyskania stosownej pomocy finansowej. 
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku poniżej. 
 

Nowy projekt „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” 
Fundacja EKOOSTOJA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym przez nią projekcie pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”, który ma na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy TUTAJ

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!
 
W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
 
Więcej informacji w załączniku poniżej. 

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Wojewoda Śląski wystosował do przedstawicieli samorządów apel o podejmowanie działań zapobiegawczych.
 
Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. 
 
W związku z powyższym Wójt Gminy Mszana zwraca się do mieszkańców o informowanie odpowiednich służb tj. Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim lub Urzędu Gminy Mszana o odnalezieniu padłych dzików. 
 
Numery  telefonów: 
PCZK -  Telefon: 32 412 09 71 (zgłoszenia przyjmowane całodobowo)
PIW - 32 455 22 20
Urząd Gminy Mszana -32 475 97 40
 
Cała treść pisma otrzymanego od Wojewody Śląskiego dostępna w załączniku poniżej (zapobieganie ASF).

Współczesne rolnictwo… 

Na prośbę Śląskiej Izby Rolniczej Wójt Gminy Mszana przypomina wszystkim mieszkańcom jak duże znaczenie mają funkcjonujące na terenie naszej gminy gospodarstwa rolne. W dobie ekologicznego stylu życia konsumenci coraz większą wagę przywiązują do jakości składników codziennej diety. Dzisiaj produkty ekologiczne i bio kupuje się głównie w sklepach ekologicznych, lecz coraz częściej nabywa się je bezpośrednio u polskich producentów rolnych.

Tereny o charakterze ośrodków wiejskich pod wpływem silnej presji urbanizacyjnej zmieniają swoją funkcję na inne, w tym w szczególności na funkcje mieszkaniowe. Dlatego też prowadzenie gospodarstwa rolnego na takich obszarach coraz częściej staje się powodem napięć oraz konfliktów.

Dyskomfort dla otoczenia wynikający z prowadzonej przez rolników działalności nie wynika z ich złej woli. Uciążliwości zapachowe towarzyszące niektórym gałęziom produkcji rolnej oraz uciążliwości związane z ruchem sprzętu rolniczego są nieodzownym elementem działalności rolniczej. Mimo prób ograniczenia dyskomfortu dla otoczenia, rolnicy nie zawsze są w stanie całkowicie wyeliminować te uciążliwości, dlatego też konieczna jest ich akceptacja oraz wykazanie zrozumienia przez współobywateli.

Śląska Izba Rolnicza zwraca również uwagę na fakt, że przedmiotową sprawę można rozpatrywać w kontekście tzw. pierwszeństwa historycznego, gdzie określa się sposób korzystania z nieruchomości w ujęciu historycznym. Sposób ten powinien zapewnić pierwszeństwo na ewentualnym późniejszym narzuconym prawnie sposobem użytkowania. Rozwiązania takie są od dawna znane i praktykowane w Austrii i Niemczech, gdzie zasady te respektuje się nie tylko zwyczajowo i kulturowo ale także prawnie.


Ważne informacje i komunikaty dla świadczeniobiorców KRUS, na temat bieżących rozliczeń finansowych i uprawnień.

Informacje dostępne są w załączniku poniżej (załącznik: KRUS informuje i przypomina)


Informacja Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ws. wiosennego wypalania traw

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów.

Więcej informacji w załączniku.


Zakaz uwalniania GMO do środowiska

W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"

Prosimy o wysyłanie listów do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz rozmów ze swoimi posłami i senatorami.

Należy domagać się:
1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu GMO.

Petycja dostępna jest TUTAJ


Sprawdź, gdzie możesz zgłosić szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzęta

Znaczny wzrost populacji dzików oraz zmiana naturalnych do tej pory zachowań tych zwierząt, poprzez zmianę miejsc żerowania z naturalnych na tereny mieszkaniowe spowodowało, że populacja dzików na terenie Gminy Mszana bytuje stale lub regularnie pojawia się poza obszarem, na którym można przeprowadzać polowania. Zwierzyna wkracza na tereny należące do osób prywatnych w granicach zabudowań mieszkalnych, wraz z podwórzami stwarzając realne zagrożenia dla osób tam przebywających.

Zgodnie z przepisem art. 33a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

Władze Gminy podejmują wszystkie dozwolone prawem działania w celu ochrony mieszkańców i ich nieruchomości oraz dóbr publicznych przed zniszczeniami jakich dokonają dziki. Wójt Gminy Mszana współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Kołami Łowieckimi w celu rozwiązania nadmiernej liczby populacji dzików na terenie Gminy.

Apelujemy, aby:
- W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych, nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki.
- Na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem.
- Spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika.
- Nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.
- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach - zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
- Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

Tereny Gminy Mszana wydzierżawiane są obecnie dla celów gospodarki łowieckiej przez cztery koła łowieckie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzików w niebezpiecznej odległości od zabudowań oraz ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta można kierować bezpośrednio do odpowiedniego Koła Łowieckiego.

UWAGA! Przed zgłoszeniem spraw związanych ze zwierzętami dzikimi prosimy o sprawdzenie na terenie, którego z Kół Łowieckich znajduje się zwierzę. Granice oddziaływań poszczególnych Kół Łowieckich przedstawia poniższa mapa w załączniku.


Zaproszenie do współpracy w ramach partnerstwa SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

W załączeniu przesyłam informacje na temat Sieci oraz korzyści wynikających z partnerstwa w ramach SIR.


Dyżury doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Mszana.

Przez dwa miesiące w Urzędzie Gminy Mszana odbywają się dyżury doradztwa rolniczego, organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i do materiału siewnego jest czynny w każdą środę, w okresie od 15 marca do 16 maja br. Doradca rolniczy Dawid Prochasek z PZDR w Wodzisławiu Śl. czeka na zainteresowanych w godzinach od 8.00 do 13.00 (sala posiedzeń UG).

Można się również umówić telefonicznie. Kontakt w godzinach pracy: 515 275 928 lub w siedzibie PZDR w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 28, tel. (32) 455 17 06, poczta e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Informacja o wsparciu na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.


Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG)  nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin       (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

Czyt. także w załączniku


Informacja dotycząca zmian przepisów dla rolników

Wystąpiły zmiany dla osób uprawnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz zmiany dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Więcej informacji w załączniku zamieszczonym poniżej lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie