Spisy członków Izby Rolniczej

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Mszana udostępniono do wglądu spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej.

Spisy dostępne są w godzinach urzędowania w pokoju nr 26.